economie guldensporencollege tweede graad

3-4 economische wetenschappen

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De studierichting

Economische wetenschappen is een sterk theoretische richting. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

In economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je krijgt inzicht in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden: marktwerking, keuzegedrag van de producent en consument, internationale handel en economische integratie. Daarnaast komen ook accounting en enkele aspecten van vennootschapsrecht aan bod.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse; zowel talen, wetenschappen, wiskunde en de brede maatschappelijk vakken interesseren je.

Je hebt specifiek interesse voor economie en bedrijfswetenschappen; de wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van goederen en diensten. Daarnaast heb je interesse voor wiskunde.

Domeinoverschrijdend doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting; richtingen zijn er vaak ‘tweepolig’. De richting economie-moderne talen bijvoorbeeld hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Lessentabel

Vak 3 4
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
Duits 0 1
economie 4 4
maatschappelijke vorming 1 0
informatica 1 1
artistieke vorming 1 1
project (1) 0
taalexpressie 0 (1)
Totaal 32 32

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn economie-moderne talen, economie-wiskunde, bedrijfswetenschappen, taal- en communicatiewetenschappen. 
De studierichtingen humane wetenschappen, moderne talen, moderne talen-wetenschappen en wetenschappen-wiskunde behoren tot de mogelijkheden op voorwaarde van het maken van een inhaalbeweging voor bepaalde vakken.

Ontdek de logische vervolgrichtingen: