economie guldensporencollege tweede graad

3-4 natuurwetenschappen

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De studierichting

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische richting. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde.

Je bestudeert de kernwetenschappen biologie (studie van mens en natuur); fysica (studie van materie en straling); chemie (studie van de samenstelling en opbouw van stoffen) én wiskunde. Cruciaal hierbij zijn probleemoplossend denken, nauwkeurig waarnemen en deductief redeneren. Daarnaast krijg je heel wat onderzoeks- en labovaardigheden aangeleerd.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse; zowel talen, wetenschappen, wiskunde en de brede maatschappelijk vakken interesseren je. Je hebt specifiek interesse voor biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Domeinoverschrijdend doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting; richtingen zijn er vaak ‘tweepolig’. De richting economie-moderne talen bijvoorbeeld hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Lessentabel

Vak 3 4
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
biologie 2 2
chemie 2 2
fysica 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
Duits 0 1
maatschappelijke vorming 1 0
artistieke vorming 1 1
project 1 0
informatica 1 1
engineering 0 1
Totaal 32 32

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn wetenschappen-wiskunde, moderne talen-wetenschappen, biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, informatica- en communicatiewetenschappen, taal- en communicatiewetenschappen.
De studierichtingen economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen, moderne talen en bedrijfswetenschappen behoren tot de mogelijkheden op voorwaarde van het maken van een inhaalbeweging voor bepaalde vakken.

Ontdek de logische vervolgrichtingen: