economie guldensporencollege tweede graad

3-4 onthaal en recreatie

2e graad / Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Download brochure

De studierichting

Onthaal en recreatie is een praktische studierichting. Je leert hoe bezoekers te onthalen en de nodige informatie te verstrekken, klantvriendelijkheid is hierbij cruciaal. Je maakt kennis met de onthaalruimte en de apparatuur.
Je gaat dieper in op de diverse doelgroepen die je later zal begeleiden bij allerlei activiteiten en welke voorbereidingen hiervoor noodzakelijk zijn.

Profiel van de leerling

Je hebt specifiek interesse voor talen en bent sterk communicatief. Je kan verantwoordelijkheid nemen en kan goed organiseren.

In een studierichting met de arbeidsmarktgerichte finaliteit ligt de focus op het in de praktijk brengen.

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Een arbeidsmarktgerichte finaliteit bereidt je voor op de arbeidsmarkt.
De richtingen combineren voornamelijk technische vorming met praktijk.

Lessentabel

Vak 3 4
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels + Frans 6 6
Mavo 4 4
Wiskunde 2 2
Artistieke vorming 1 1
informatica 1 1
Onthaal en recreatie 10 10

Wat erna

De logische vervolgrichting voor de derde graad is onthaal en recreatie.

Ontdek de logische vervolgrichting: