3-4 technologische wetenschappen

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 

Typisch voor deze studierichting

In deze studierichting:

  • leer je interacties duiden tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde;
  • ga je experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen;
  • denk je na in functie van het concept, engineering en ontwerp;
  • ontdek je een sterke verwevenheid tussen engineering en technologische wetenschappen.

 

Onze accenten

  • De lessen gaan door in modern uitgeruste werkplaatsen, alle vaklokalen zijn voorzien van actueel didactisch materiaal.
  • We werken projectmatig met up-to-date digitaal lesmateriaal.
  • In alle lessen is er een sterke integratie van ict-vaardigheden.
  • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan altijd voorop.
  • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met regelmatige zelfevaluatie en feedback in een transparant evaluatiesysteem.
  • We werken nauw samen met de sectoren en met de bedrijven uit de regio.

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeingebonden geeft enerzijds weer tot welk domein de studierichting behoort. Daarnaast geeft ze ook richting voor de verdere studieloopbaan. Technologische wetenschappen behoort tot het domein ‘STEM’. In de derde graad en in het hoger onderwijs is het dan ook logisch om eveneens een richting binnen dit domein te volgen.

Lessentabel

3 4
ALGEMENE VORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
biologie 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
SPECIFIEKE VORMING
wiskunde 5 5
chemie 1 1
fysica 5 5
engineering 4 4
informatica 1 1
informaticawetenschappen 0 1

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn wetenschappen-wiskunde, biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, informatica- en communicatiewetenschapen, taal- en communicatiewetenschappen.
De studierichtingen economie-wiskunde, moderne talen-wetenschappen en bedrijfswetenschappen behoren tot de mogelijkheden op voorwaarde van het maken van een inhaalbeweging voor bepaalde vakken.

Ontdek de logische vervolgopleidingen: