economie guldensporencollege tweede graad

3-4 Grieks-Latijn

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De studierichting

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.

Je verdiept je in het Latijn en het Grieks, waardoor je de talen leert kennen, begrijpen en kan analyseren. Jouw taalgevoel en leesvaardigheid worden hierdoor ook aangescherpt. Je leest Latijnse en Griekse teksten en leert ervan genieten en er creatief mee om te gaan. Je krijgt op deze manier ook een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je gaat op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse; zowel talen, wetenschappen, wiskunde en de brede maatschappelijk vakken interesseren je. Je hebt specifiek interesse voor Grieks, Latijn én wiskunde.

Domeinoverschrijdend doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting; richtingen zijn er vaak ‘tweepolig’. De richting economie-moderne talen bijvoorbeeld hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Lessentabel

Vak 3 4 (vanaf 2024-2025)
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 5 5
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
Grieks 4 4
Latijn 4 4
informatica (1) (1)
Totaal 32 32

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn Grieks-Latijn, Grieks-wiskunde, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen, moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde, biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, taal- en communicatiewetenschappen.
De studierichtingen economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen, moderne talen, bedrijfswetenschappen en informatica- en communicatiewetenschappen behoren tot de mogelijkheden op voorwaarde van het maken van een inhaalbeweging voor bepaalde vakken.

Ontdek de logische vervolgrichtingen: